Tarieven

Een zangles kost € 35,= inclusief 21%

en duurt 40 minuten.

Je betaalt per automatische bankoverboeking aan het einde van de maand (28e) voorafgaande aan de betreffende lesmaand.

Je dient zelf opdracht aan je bank te geven voor deze automatische bank overboeking.

Een automatische betalingsopdracht kan je zelf ook stopzetten (met in achtneming van de opzegtermijn).

Ook kan je de automatische betalingsopdracht aan je bank voor een bepaalde tijd geven.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig stopzetten voor je automatische betaling bij beeindiging of grote vakantie. Als je te laat bent met stopzetten, wordt er maximaal 1 maand lesgeld geresititueerd.

2 x in de maand zangles

Je krijgt ongeveer om de week les. Niet helemaal precies vanwege de schoolvakanties die ik hanteer. Maar je zult in ieder geval altijd 2 x in de maand zangles krijgen.

De duur van een zangles-periode is minimaal 4 maanden en daarna tot opzegging met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.

Dus stel, je zegt in april op dan, dan blijf je nog tot en met de maand mei door lessen.

Vakanties/feestdagen.

Tijdens vakanties en feestdagen wordt er geen les gegeven. De vakanties/feestdagen van de muziekschool komen overeen met die van het basis en middelbaar onderwijs in Nijmegen.

Voorbereiding en mee nemen naar de zangles

Mee nemen naar de les :

Naar je eerste officiele les neem je de ondertekende lesovereenkomst mee, dat je hier kunt downloaden, afdrukken en ondertekenen. 

Verder altijd een pen, potlood en ringband met ruimte voor lesrooster, blanco blaadjes voor je aantekeningen/huiswerk, tekst van het lied dat je wilt zingen.

Bedenk van te voren welke liedjes je graag wilt zingen.

We werken veel met karaoke, backtracks en youtube muziek.  Je zingt repertoire dat je aanspreekt en/of bij je past. Ik zal meezoeken en adviseren wat bij je past. Daarna ben je zelf verantwoordelijk voor het uitkiezen, verzamelen, bijhouden en voorbereiden van je eigen liedkeuze en teksten. 

OVEREENKOMST

Docent en leerling gaan een lesovereenkomst voor de duur van minimaal 4 maanden aan. Daarna loopt de overeenkomst door tot opzegging van een of beide partijen met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn. Deze overeenkomst wordt de leerling digitaal of schriftelijk verstrekt voor aanvang van of tijdens de eerste les. De lesovereenkomst neem je ondertekend mee naar je eerste les en kan je hieronder downloaden evenals de algemene voorwaarden.

ZANGLES PERIODE

Je volgt minimaal 4 maanden zangles, daarna lopen de lessen automatisch door tot opzegging met inachtneming van 1 kalendermaand opzegtermijn.

OPZEGGEN

Zangles Nijmegen hanteert 1 kalendermaand opzegtermijn. Opzeggen dient mondeling persoonlijk én schriftelijk dwz per email te geschieden. Tot die tijd blijft de betalingsverplichting onveranderd van kracht.

INHOUDELIJK

Opnames : Wanneer wenselijk en op verzoek/met toestemming van de leerling worden  video of geluidsopnames tijdens de les gemaakt. Deze opnames zijn bedoeld om van te leren en bewust te worden hoe je zingt, je houding, je presentatie, etc. Deze opnames mogen niet zonder toestemming van je docent of van jouzelf openbaar worden gemaakt. Ook niet als je zelf beeld en geluidsopnames van de les maakt. 


ZIEK OF VERHINDERD ?

Van leerling

Wanneer de leerling een lesafspraak niet kan nakomen, dient de leerling dit tijdelijk d.w.z. minimaal 24uur van tevoren telefonisch en per email aan de docent, aantoonbaar, mede te delen.  

Als de leerling tijdig afzegt kan, in overleg met de docent, de les verzet worden mits dit past in de planning van de docent.  

Als de leerling later, d.w.z. binnen 24 uur, afzegt of er is geen mogelijkheid tot verzetten van de les, dan blijft de leerling lesgeld verschuldigd. 

De leerling is zelf verantwoordelijk voor het verzetten en maken van een vervangende afspraak.      

Verhinderd door langdurige ziekte

Duurt de ziekteperiode van de leerling langer dan 4 lessen (aaneengesloten) dan is er na deze 4 lessen bij het overleggen van een doktersverklaring geen lesgeld meer verschuldigd. Deze overeenkomst wordt vanaf dat moment ontbonden. Het teveel overgemaakte lesgeld (minus de betreffende 4 lessen) wordt gerestitueerd. 

Van docent

Wanneer de docent een lesafspraak niet kan nakomen, zal de docent de cursist een vervangende les aanbieden. Wanneer de docent meerdere lesafspraken onverhoopt niet kan nakomen, zal de docent proberen om de zanglestijd te verzetten en anders voor een vervangende gediplomeerde zangdocent zorgen.

Introduce

Een zangles is persoonlijk. Het is niet toegestaan om derden mee te nemen naar een zangles, behalve de ouders van een leerling jonger dan 18 jaar bij de proefles of eerste (kennismakings) les. Tenzij met de docent tevoren anders overeengekomen.